Нашият отдел R&D подлага свещите СуперДизел на постоянни и най-щателни контроли, за да осигури оптимална производителност, сигурност и дълготрайност.
Или така както изпозваме един продукт ежедневно, така и свещите са подложени на ежедневно ползване: следователно е добре да се държат под контрол и при сигнали за захабяване да бъдат сменени.
Освен от прекомерно и ежедневно изпозване, захабяването на свещите може да се дължи и на механични дефекти при мотора или неправилно поставяне.

В следствие Ви предоставяме няколко важни съвета как да се сменят и поставят свещите СуперДизел.
Обърнете внимание на тези инструкции и процедури и взимайте винаги под внимание, като отправна точка тези спецификации:Смяна
 • Оставете мотора да изстине
 • Уверете се, че ключът за запалване на морора е в позиция OFF
 • Уверете се, че от контейнера за мръсотия на свещта не падат частици
 • Отвинтете свещите изпозвайки специални за целта инструменти
 • Монтирайте свещите използвайки специално предназначени ключове за завинтване, за предпочитане динамометрични. Прекомерно завиване и стягане може да доведе до прегряване.
 • Затегнете гайките за електрическа свръзка на свещите според правилната затягаща двойка: ако прекалите рискувате да унищожите свещта, предизвиквайки счупване.
Сваляне
 • Отвинтете гайките за електрическа свръзка използвайки ключ 7мм или 8мм
 • С четчица почистете кухината около свещта без да я отвивате
 • Отвийте свещта с помощта на ключ (в зависимост от размера, ключът може да варира от 8 до 21мм)
Поставяне
 • По време на смяната на свещта, бъдете внимателни да не проникне в цилиндъра масло или мръсотия, които са се образували по външната част на свещта.
 • Уверете се, че свещта е поставена правилно; завийте я на ръка докато не може повече да се върти
 • След това използвайте ключ, за да я завиете според данните посочени по горе в диаграмата.
Съвети
 • Не използвайте масло за резби!
  Когато върху нарезите се постави масло за резби или грес, съпротивлението между свещта и горната част на цилиндрите се намалява, предизвиквайки по-високи стойности на завъртане от тези посочени в таблицата, което може да повреди както свещите, така и мотора.
 • Обърнете внимание на волтажа и на цялостната система!
  Изгарянето на свещта често е предизвикано от високо напрежение или прегряване. Предвидено е свещите да работят на температура от 850 до 1200 градуса: повишено и продължително подаване на ток може да прегрее свещта, предизвиквайки изгаряния или счупване на свещта.
  Следователно едно повредено реле може да е причина за цялостна повреда: проверете добре всички части на автомобила преди да смените свещите!